Ẩn hoặc hiện widget ở ngoài trang chủ, trang tin hay bài đăng trong blogger

BBài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tuỳ chỉnh ẩn hoặc hiện các widget ở thanh bên tuỳ theo mục đích của bạn. Bạn có thể cho nó ẩn ở trang chủ và chỉ hiện khi người dùng bấm vào đọc một bài viết nào đó. Tăng tính linh động cũng như chuyên nghiệp của blog.

Bài viết tham khảo từ trang Help Blogger. Nếu bạn chịu khó đọc tiếng Anh, bạn có thể tìm thấy thêm nhiều thủ thuật khác dành cho blogger ở trang blog này.

Bước 1. Xác định widget mà bạn cần cho ẩn hoặc hiện. Để xác định có hai cách

  • Dựa vào tên của widget mà bạn đặt (vào DaskboardLayout)
  • Dựa vào ID của  widget trong trường hợp có widget nào đó bạn không có đặt tên. Để biết được ID, bạn cần dùng Firebug để xem trong trình duyệt. Bạn chọn cái div có chứa cái widget đó.

Bước 2. Sau khi tìm được chỗ widget có chứa ID, mỗi cái widget sẽ nằm trong một cụm đại loại như

Bước 3. Sau đó, tuỳ theo mục đích mà bạn hãy đặt thêm 2 dòng code được đánh dấu  như bên dưới đây

► Chỉ HIỆN ngoài trang chủ (homepage)

Nếu bạn muốn ẨN ở ngoài trang chủ, hãy thay == bởi != là được.

► Chỉ HIỆN ở chế độ đọc bài đăng (post page)

Nếu bạn muốn ẨN ở chế độ đọc bài đăng, hãy thay == bởi != là được.

► Chỉ HIỆN widget ở một trang cụ thể, lưu ý bạn cần thay URL of the page bởi đường link của trang cần.

Nếu bạn muốn ẨN ở một trang cụ thể, hãy thay == bởi != là được.

HIỆN chỉ ở trang tĩnh (static page)

Nếu bạn muốn ẨN ở trang tĩnh (static page), hãy thay == bởi != là được.

HIỆN chỉ ở trang archive

Nếu bạn muốn ẨN ở trang archive, hãy thay == bởi != là được.

Bước 4. Save template lại và xem kết quả.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.