Bài viết của tác giả Nguyễn Thái Trung

Nguyễn Thái TrungMột trong những người cùng sáng lập Math2IT.com. Anh là giáo viên Toán. Anh chưa chia sẻ nhiều về mình.