Bài viết của tác giả Nguyễn Thái Trung

Nguyễn Thái Trung

Một trong những người cùng sáng lập Math2IT.com. Anh là giáo viên Toán. Anh chưa chia sẻ nhiều về mình.