AutoLink tag cho blogger (Tự động thêm hyperlink cho từ trong bài viết)

Mỗi lần load trang, blog của bạn sẽ tự động nhận biết các từ hoặc cụm từ để chèn hyperlink cho chúng. Xem ví dụ bên dưới.

Mô tả

Ví dụ bạn muốn trong bất kỳ bài viết nào, miễn có chữ LaTeX thì nó sẽ tự động hyperlink chữ đấy giống như thế này LaTeX. Tất nhiên điều này bạn hoàn toàn có thể làm thủ công lúc soạn thảo, nhưng nó rất mất công và có nhiều lúc bạn quên không chèn link nữa.

Một đoạn script ngắn chèn trong template sẽ giải quyết vấn đề này thay cho bạn.

Cách làm

Vào Dashboard > Template > Edit HTML > Chèn đoạn code sau đây vào TRƯỚC thẻ </body> 

Lưu ý bạn cần thay LaTeX bởi từ mà bạn muốn blog nhận biết và thay dòng sau bởi link mà bạn muốn

Nếu muốn thêm từ khóa, chỉ việc thêm dòng sau phía trước f.startScript(); , mỗi dòng là một từ khóa.

Cuối cùng chọn Save Template và reload lại trang để thấy kết quả.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.