Better Open With – chọn lại phần mềm mặc định trong Android

VVí dụ bạn có hai phần mềm A, B cùng mở được link video nhưng bạn lại thích dùng A hơn B trong khi máy đã lỡ chọn B làm mặc định. Giờ đây bạn muốn chọn lại A thì phải làm sao? 

Không cần dùng phần mềm

Bạn có thể chọn lại phần mềm mặc định khi mở một mục nào đó trong máy android bằng cách vào System Settings (Tùy chỉnh) > Applications (Ứng dụng) > Applications Management (Quản lý ứng dụng) > Chọn đến ứng dụng đang làm mặc định (như ví dụ đầu bài là ứng dụng B) > Kéo xuống bạn sẽ thấy “Launch by default” > Chọn “Clear defaults” > Sau đó bạn có thể chọn lại ứng dụng mặc định khác. 

Dùng phần mềm Better Open With

Phần mềm này có tác dụng giúp bạn tùy chọn một cách dễ dàng hơn mà không cần làm rườm rà như trên hướng dẫn trên.

Sau khi download phần mềm về, bạn mở lên sẽ thấy rất nhiều loại file mà phần mềm cho phép bạn chọn ứng dụng mở mặc định. Phần mềm cũng không quá khó để sử dụng.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.