Blogger : loại bỏ thao tác nhấn chuột phải trong blog

TTình trạng đạo nội dung bài viết của blog diễn ra khá nhiều, đây là một thủ thuật giúp hạn chế bớt tình trạng này.

Cùng với thủ thuật “Ngăn không cho copy text bài viết trong blogger“, bạn có thể giúp trang blog của mình được an toàn thêm chút ít.

Tác dụng của thủ thuật này là, người đọc không thể nào nhấn chuột phải được. Bạn có thể thấy trên blog Math2IT. Cách làm rất đơn giản.

Bước 1. Bạn vào chỉnh sửa bố cục > thêm phẩn tử HTML/JavaScript

Bước 2. Copy và paste đoạn code sau đây vào > Save lại và xem kết quả.

Còn nếu bạn chỉ muốn hiệu ứng này chỉ tác dụng trên các HÌNH mà thôi thì đọc ở bài viết này.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.