Các thao tác vẽ hình cơ bản trong Geo Sketchpad

Khi sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad chúng ta phải biết và phải sử dụng đúng các chức năng vẽ hình của phần mềm thì mới phát huy hết hiệu quả của phần mềm này. Dưới đây là bài viết giới thiệu các thao tác vẽ hình cơ bản nhất của phần mềm Geometer’s Sketchpad.

Vẽ đường tròn

Vẽ điểm

Vẽ đoạn thẳng

Vẽ trung điểm của một đoạn

Vẽ tia

Vẽ đường thẳng qua hai điểm

Vẽ đường thẳng qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước

Vẽ đường thẳng qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước

Giao điểm của hai đường – Ứng dụng vẽ hình bình hành

Vẽ đường tròn khi biết tâm và bán kính

Vẽ cung tròn nhờ vào hai điểm trên đường tròn

Vẽ cung tròn đi qua ba điểm

Sưu tầm từ không rõ nguồn, hình ảnh bìa từ mcguffeymontessori.

Từ khóa tiếng Anh để tìm kiếm bài này : Easy ways to use Geometry Sketchpad. Drawing basic shapes with Geometry Sketchpad.
Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.