Chèn code trong LaTeX rất đơn giản

Bài viết giới thiệu đến các bạn gói lệnh listings giúp chèn code có syntax highlight trong bài viết LaTeX rất đơn giản. Đoạn code sau khi chèn vào văn bản sẽ giống như hình dưới đây

Bạn cần dùng gói lệnh sau (đặt trước \begin{document})

Sau đó phải copy đoạn lệnh sau đặt trước \begin{document }

Tuỳ chọn ngôn ngữ ở ngay dòng language=C++, bạn có thể tham khảo các ngôn ngữ được hỗ trợ ở mục 2.4 trong file pdf này. Dưới đây là những ngôn ngữ phổ biến được Math2IT chọn ra giúp bạn

Nếu muốn chèn một dòng code vào cùng dòng văn bản, bạn dùng câu lệnh sau

Nếu muốn chèn nguyên một đoạn code riêng như hình ở đầu bài, bạn dùng như sau (có thể dùng lồng trong môi trường liệt kê)

Nếu muốn tô màu cho các từ khoá, hãy chọn ngôn ngữ thích hợp, việc tô màu đã có LaTeX lo.

Hình ảnh bìa tham khảo từ FreePik.

Từ khoá tiếng Anh để tìm kiếm bài này : How to insert source code into LaTeX document?
Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.