Chèn file PDF vào website với Google Drive

Giao diện khung xem pdf sau khi chèn rất đơn giản và trực quan, không hế có chèn quảng cáo như các trang khác. Tài liệu được upload trực tiếp lên Google Drive.

Bài viết tham khảo từ trang toanvalatex. Dưới đây là ví dụ sau khi chèn

Bước 1. Đầu tiên bạn vào Google Drive đến tập tin mà bạn muốn đưa nội dung vào blog. Bạn nhấn chuột phải vào tập tin đó và chọn “Chia sẻ“.

Bước 2. Tiếp đến bạn nhấn vào tùy chọn “Thay đổi” để thiết lập chia sẻ tập tin công khai trên web, blog.

Bước 3. Đánh dấu vào tùy chọn “Công khai trên web” rồi “Lưu“.

Bước 4. Bây giờ hộp thoại ban đầu hiện trở lại, ta copy liên kết trong ô “Liên kết để chia sẻ” và dán vào trong đoạn mã ở trên với chú ý thay thế tính năng “ /edit?usp=sharing ” thành “ /preview “.

Tóm lại, cú pháp để đưa khung xem trước của nội dung tài liệu vào blog có dạng:

Bước 5. Trong khung soạn thảo bài viết ở blog ta chọn chức năng soạn thảo HTML.

Bước 6. Chèn đoạn mã 

Trong đó

  • height="480", width="600"  chỉ độ cao và độ rộng của khung xem trước, bạn có thể tuỳ chỉnh cho phù hợp với trang blog của bạn.
  • src="https://docs.google.com/file/d/0B8sStMf3Y7dAcVVGQldEMnpMaGc/preview" 
    • /preview : là tính năng xem trước, cần phải có cái này
    • https://docs.google.com/file/d/0B8sStMf3Y7dAcVVGQldEMnpMaGc  là đường dẫn đến tập tin mà bạn lưu trữ trên Google drive. Vậy làm thế nào để có được đường dẫn này?

Bước 7. Xong!

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.