LaTeX

LaTeX 11 : Chia cột văn bản trong LaTeX

BBài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách nhanh gọn để chia cột văn bản trong LaTeX cùng một số tùy chỉnh của nó. 

Cách đơn giản nhất

Công cụ được sử dụng ở đây là gói lệnh multicol. Bạn có thể thử ngay bằng cách tạo một tài liệu mới và dán đoạn code sau đây vào.

Nhìn vào đoạn code trên, bạn có thể thấy ta cần dùng gói lệnh

Cách sử dụng (thay số 3 bởi số cột mà bạn muốn)

Tăng độ rộng giữa các cột

Bạn đặt câu lệnh sau ở trước \begin{document} và ngay sau \usepackage{multicol}, thay “1cm” bởi độ rộng bạn muốn, bạn có thể dùng “em” hay “px” (pixel) thay vì “cm”.

Làm mất căn bằng các cột

Mặc định thì độ dài của văn bản sẽ chia đều cho các cột, nói cách khác, độ dài chữ của các cột sẽ gần bằng nhau. Bây giờ nếu bạn dùng đoạn code sau, chữ sẽ hiện ra ở cột thứ nhất cho đến hết trang rồi nó mới sang đến cột thứ hai (khi ấy cột cuối sẽ ngắn chữ hơn những cột đầu)

Chèn hình và bảng ngay bên trong cột

Bạn có thể chèn hình lấn chữ (float image) và chèn bảng (float table) ngay bên trong cột như hình dưới đây

Không có gì đặc biệt cả, bạn cứ chèn hình như bình thường trong môi trường multicols là được, xem thêm bài viết về chèn hình trong LaTeX.

Thêm lằn thẳng đứng giữa các cột

Bạn đặt những câu lệnh sau ở trước \begin{document} và ngay sau \usepackage{multicol}, thay “1pt” bởi độ dày của thanh, “blue” bởi những màu khác.

Dùng column break (ngắt dòng sang cột khác)

Bạn có thể ngắt một đoạn nào đó và ép nó sang cột kế tiếp bằng câu lệnh sau (đặt ngay trước dòng mà bạn muốn ngắt trong văn bản)

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.

  • Trần Văn Thiện

    Cảm ơn tác giả và thành viên của Math2IT. Nhờ có mọi người mà mình từ một người “mù” về Latex đã có thể dùng được để soạn những tài liệu đơn giản bằng Latex.