Chuyển kích cỡ font chữ về 13pt trong LaTeX

Thủ thuật nhỏ giúp bạn chuyển kích cỡ font chữ trong tài liệu về 13pt trong LaTeX.

Bạn thêm dòng code sau trước \begin{document}

Nếu bạn muốn tăng khoảng cách dòng thì có thể dùng

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.