Video : Có lẽ giáo viên nên học hỏi cách dạy của thầy giáo này

Đây là một tiết giảng dạy của thầy giáo Matthew Weathers kết hợp độc đáo và rất sáng tạo giữa tiết dạy truyền thống và công nghệ hiện đại. Bạn có thể vào chanel yotube của thầy để xem thêm rất rất nhiều video độc, lạ và sáng tạo khác. Trên đây cũng có một video thầy hướng dẫn chi tiết các công cụ giúp bạn có thể tạo được một video giống như thầy.

Đây là loạt video giáo dục của Math2IT được giới thiệu trên facebook Math2IT và sưu tầm từ nhiều nguồn.
Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.