Dấu ngoặc nhọn đôi và dấu ngoặc vuông đôi trong LaTeX

BBài viết nhỏ nói về đoạn code cho phép tạo dấu ngoặc nhọn đôi và dấu ngoặc vuông đôi trong LaTeX. Dành cho các bạn hay đánh máy các công thức toán học. 

Các bạn chỉ việc tạo một file .tex mới và dùng đoạn code cho sẵn bên dưới để thấy tác dụng cũng như cách dùng của chúng.

Dấu ngoặc nhọn đôi

Dấu ngoặc vuông đôi

 

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.