Dùng label và ref nhưng trỏ đến sai địa chỉ trong LaTeX

ĐĐôi khi bạn dùng labelref đến một hình hoặc một table nào đó trong văn bản LaTeX nhưng nó lại hiển thị sai và thường thì nó sẽ hiển thị chỉ số của section chứa hình và table đó. Tại sao và cách khắc phục?

Ở đây Math2IT đang nhắc đến lỗi trỏ đến sai địa chỉ chứ không phải là lỗi không trỏ được đến địa chỉ. Ví dụ như bạn có một hình tên Figure 1. với \label{fig1}  nhưng khi dùng \ref {fig1}  thì lại ra Figure 2.1 (section chứa cái Figure 1).

Rất đơn giản, hãy kiểm tra lại hai điều sau đây

  1. Có dùng caption chưa?
  2. Đảm bảo caption phải đặt TRƯỚC label.

Minh hoạ cho 2 điều trên là đoạn code

Nguồn hình : freepik.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.