Hành trình giải mã một đoạn code JavaScript

Do trong quá trình tìm hiểu, tôi cần giải mã một số đoạn code đã được mã hoá, bài viết này là quá trình giải mã một đoạn code tương đối phức tạp.

Dưới đây là đoạn code tôi cần giải mã

► Nếu một đoạn code đơn giản bình thường, bạn có thể dùng những trang web hỗ trợ giải mã online để giải mã một lần duy nhất. 

► Nếu bạn chưa biết đoạn mã của bạn cần phải dùng trang hay công cụ nào để giải mã thì bạn có thể tham khảo bài viết này.

Với đoạn code trên, bạn cần phải sử dụng linh hoạt giữa những công cụ này. Tác giả của đoạn code đã khéo léo chỉnh sửa đôi chút đoạn code trên, bạn để ý đến dòng code

Mục đích của tác giả là làm cho các trang web giải mã không nhận ra cấu trúc chuẩn của đoạn mã hoá. Phải chi nó có dạng sau

Do đó, tôi muốn tìm cái đoạn code mã hoá bình thường kia. Cách tôi nghĩ ra là chạy cái đoạn code JS để nó xuất ra cho mình. Để có thể chạy các đoạn code JavaScript, tôi sử dụng trang web JSFiddle. Bạn dán vào khung HTML đoạn code như sau

Sau đó nhấn Run, nó sẽ xuất hiện đoạn code mã hoá bình thường cho bạn.

Đến đây, bạn có thể dùng trang web này để tiến hành giải mã bình thường. Kết quả cuối cùng sẽ ra như bên dưới.

Thật thú vị.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.