Hướng dẫn cài đặt gnuplot trong Mac OS X

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cài gnuplot trong Mac OS X dưới sự giúp đỡ của một trong hai công cụ HomebrewMacPorts.

Đầu tiên bạn cần cài một trong hai trình quản lý gói lệnh Homebrew hoặc MacPorts. Tham khảo bài viết chi tiết ở đây. Sau đó bạn dùng câu lệnh sau (ở đây tôi dùng Homebrew) để cài gnuplot (lưu ý, có lỗi nếu dùng câu lệnh dưới, hãy đọc cách sửa lỗi trước, blog vẫn giữ dòng này đề phòng các bạn đã lỡ cài theo cách cũ)

Kể từ giờ, mỗi khi muốn dùng gnuplot, bạn mở Terminal lên, gõ từ khoá gnuplot rồi enter là sẽ vào được môi trường command gnuplot.

Sửa lỗi không vẽ hình được trong gnuplot

Nếu bạn cài đặt theo như dòng lệh trên thì khi vẽ hình sẽ không hiển thị gì hết, lý do là khi ấy gnuplot không hỗ trợ X11. Để khắc phục, bạn tiến hành cài XQuartz trước (kiểm tra xem trong máy có sẵn chưa, thường là có rồi), sau đó uninstall gnuplot đã lỡ cài theo phương pháp cũ bằng dòng lệnh sau

Nếu bạn chưa cài gnuplot thì dùng dòng lệnh sau để cài

Dùng câu lệnh sau để thử xem gnuplot vẽ được chưa

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.