Hướng dẫn cài Matlab R2012b trên Ubuntu/Linux

Matlab là một công cụ tính toán số rất mạnh mẽ và phổ biến. Tuy nhiên thật khó để có thể cài nó trên hệ điều hành Ubuntu nói riêng hay LINUX nói chung. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết bạn làm điều này.

0 Math2IT không hỗ trợ link download phần mềm vì nó khá nặng (hơn 4Gb). Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trên internet và download thông qua giao thức torrent. Lưu ý nếu bạn tìm được một phiên bản nào khác phiên bản mà Math2IT đang hướng dẫn R2012b thì vẫn thực hiện đúng các bước như trong bài này. 

1 Bạn cần biết đường dẫn chứa file .iso của phần mềm Matlab (ở đây Math2IT dùng phiên bản R2012b. Giả sử đường dẫn của máy mình có dạng như bên dưới.

2 Sau đó bạn mở terminal lên, gõ vào lệnh sau đây để đi đến thư mục chứa file .iso (ở trên là thư mục Data)

3 Gõ các lệnh sau

Lưu ý: đây cũng là cách sử dụng dòng lệnh để mount file .iso vào trong một ổ đĩa ảo trong Linux/Ubuntu.
4 Sau đó nó sẽ hiện lện cửa sổ cài đặt Matlab như trong các nền tảng hệ điều hành khác như Windows, MacOS.

5 Cài đặt bình thường, bạn chek vào install without internet và bạn hãy dùng serial sau

6 Sau đó bạn sẽ đến bước chọn thư mục cài đặt cho phần mềm, tuy nhiên, đừng chọn theo mặc định mà hãy chọn theo dạng sau

7 Tiếp đó bạn hãy active phần mềm với file matlab2012b_std.dat

8 Nếu xuất hiện lỗi

  • Bạn cứ chạy matlab một cách bình thường
  • Hoặc chạy matlab dưới quyền admin với lệnh sau Sau khi mở chương trình lên, nó sẽ yêu cầu bạn active key lại, khi này bạn sẽ active thành công vì đang chạy dưới quyền admin.
9 Trong quá trình cài, nếu phần mềm có yêu cầu bạn tick vào cái gì thì cứ tick vào nhé.

10 Tuy nhiên, do bạn đang cài matlab ở một thư mục khác ngoài thư mục mặc định nên khi bạn gõ lệnh matlab trong Unity thì sẽ không thấy gợi ý hiện ra. Để khắc phục điều này, bạn gõ lệnh sau

11 Sau đó dán nội dung sau vào

Chú ý:  /home/Your_user_name/Matlab/  là đường dẫn bạn đã thiết lập ở bước 6. Mục  Icon=  bạn có thể dùng bất kỳ file icon nào làm đại diện cho phần mềm Matlab cũng được. Bạn có thể download file .png, .jpg,… và lưu chúng ở trong thư mục chứa file thực thi Matlab.

12 Rồi Save và Exit file .desktop kia lại là bạn đã hoàn thành quá trình cài đặt.

Thật ra kể từ bước 10, đây là các bước cơ bản để bạn đưa một phần mềm nào đấy vào lệnh tìm kiếm trong Dash của Unity. Ví dụ như các phần mềm Portable, khi ấy Unity sẽ không tự động nhận ra chúng được mà bạn cần phải trỏ tới đường dẫn đang chứa file thực thi. Đây là cách giúp bạn làm điều đó, Math2IT sẽ có một bài hướng dẫn chi tiết sau.
Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.