Hướng dẫn chỉnh sửa hàng loạt công thức trong MathType

Bạn muốn thay đổi kích thước font chữ trong MathType nhưng lại có quá nhiều công thức phải chỉnh sửa. Điều này bất khả thi nếu làm thủ công từng cái một. MathType có một cách để chỉnh một loạt công thức chỉ một lần chỉnh.

1 Đánh dấu một công thức bất kỳ (làm chuẩn), thay đổi theo ý muốn về size, font… bằng cách vào Size > Define

2 Từ cửa sổ chương trình Mathtype, bạn lưu lại thiết lập bằng cách vào menu Preferences > Equation Preferences > Save to file… Sau đó đặt tên để lưu, ví dụ Font.eqp.

3 Trở lại Word, vào menu Mathtype > Format Equations. Chọn Mathtype preference file, chọn Browse và chọn file lúc nãy vừa lưu (Font.eqp). Trong phần Range nhớ chọn Whole Document. Chọn OK, chờ kết quả. Thời gian đồng bộ hóa công thức nhanh hay chậm phụ thuộc vào số công thức trong file Word.

Chú ý

  • Nếu bạn có nhiều file Word khác và muốn đưa về cùng một chuẩn chung (font chữ, cỡ chữ) đã được lưu từ trước, bạn thực hiện luôn từ bước 3.
  • Chương trình Mathtype đã có một số chuẩn mặc định sẵn (như Euclid 10, Euclid 12, TigerTeX Look, Times+Symbol 10…), bạn có thể sử dụng luôn từ bước 3.
Từ khóa tiếng Anh để tìm kiếm bài này : How to change all formulation created by MathType in Microsoft Office Word with a single step?
Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.