Hướng dẫn ẩn đi thông báo ‘Show all posts with label’ mỗi khi nhấn vào label trong Blogger

DDù tiện ích này được google tự động thêm vào để giúp cho việc thông tin rõ ràng hơn mỗi khi nguời đọc nhấn vào một folder/nhãn/label nào đó. Tuy nhiên nó lại gây mất thẩm mỹ đối với một số giao diện blog. Có hai cách để bạn xóa/ẩn đi dòng thông báo này. Bài viết tham khảo từ trang ZenPlate.

Cách 1

Bạn vào trình chỉnh sửa Template (Layout > Edit HTML) > Tìm và chèn thêm 2 hai thẻ <!--  -->  như bên duới. Tác dụng của 2 thẻ đó là làm mất tác dụng của các dòng code, hay ta vẫn thường gọi là comment các dòng code. Bạn cũng có thể xóa đi những dòng ở trong hai thẻ này.

Cách 2

Chèn đoạn code sau đây vào bất kỳ đâu giữa hai thẻ <b:skin><![CDATA[/*   và ]]></b:skin> 

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.