LaTeX 14 – Dùng biber tạo tài liệu tham khảo trong LaTeX

Thông thường mặc định trong TeXMaker và một số trình soạn thảo khác dùng bibtex, tuy nhiên biber có những đặc điểm nổi trội hơn. Tuy nhiên cài đặt và sử dụng nó không phải đơn giản nếu không biết cách.

Cài biber trên Linux

Nếu bạn dùng phiên bản mới nhất (từ 2013 trở về sau) của TeXLive thì bạn không cần phải cài thêm gói lệnh biber nữa. Còn nếu bạn cài những phiên bản trước đó, có thể bạn cần phải cài thêm gói lệnh này. Để kiểm tra xem máy bạn có cài biber chưa, hãy mở terminal lên, gõ dòng lệnh sau

Thật ra dòng lệnh này là để tìm xem biber nằm ở đâu trong máy của bạn, bạn cũng có thể áp dụng nó để tìm những cái khác. Nếu kết quả trả về là một đường dẫn thì có nghĩa máy bạn đã cài rồi, còn nó không có hiện gì hết tức máy bạn chưa cài biber.

Cách cài là dùng dòng lệnh sau

Nếu dùng câu lệnh trên bị lỗi, hãy download từ trang này.

Sau đó giải nén ra được file biber. Xong bạn mở nautilus bằng quyền admin bằng câu lệnh sudo nautilus  để chép file biber này vào thư mục /usr/bin/ là xong.

Sau đó dùng lại câu lệnh sau để biết biber trong máy bạn nằm ở chỗ nào, ghi nhớ chỗ đó.

Giả sử kết quả thu được dạng như

Mở TeXMaker lên > Options > Configure Texmaker > thẻ Commands > mục Bib(la)tex bạn sẽ thấy thông số mặc định là bibtex %.aux , hay thay bằng đường dẫn ở trên bạn tìm được /opt/texbin/biber % 

Dùng biber

Tạo và quản lý tài liệu tham khảo bằng Mendeley

Trong bài này, chúng ta cần một file myref.bib chứa nội dung tài liệu tham khảo của chúng ta. Để có thể quản lý và tạo ra file này, bạn cần dùng một trình quản lý tài liệu tham khảo, Math2IT khuyên bạn nên dùng Mendeley. Bạn có thể đọc cách dùng chi tiết ở đây.

Nội dung file tài liệu tham khảo của bạn có dạng như sau

Chèn tham khảm bình thường ở cuối tài liệu

Trong file .tex chính của bạn, bạn hãy thêm những dòng lệnh sau đây.

Trong đó,

  • myref.bib là file .bib lưu thông tin những tài liệu tham khảo của bạn.
  • style=authoryear là kiểu của bibliography. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều kiểu khác ở đây.
  • printbibliography là nơi hiện tài liệu tham khảo trong tài liệu của bạn.

Chèn cùng trang với các phần khác

Nếu bạn muốn phần tài liệu tham khảo ở cùng trang với các phần khác của văn bản thì khúc cuối dùng đoạn code sau đây

Chèn tài liệu tham khảo ở mỗi mục (section)

Bây giờ bạn muốn ở mỗi section sẽ hiện một list tài liệu tham khảo riêng như hình dưới đây thì phải làm sao?

Rất đơn giản, bạn dùng đoạn code như sau

Chèn ở mỗi chương (chapter)

Ở trên là hướng dẫn bạn cách chèn tài liệu tham khảo ở mỗi mục (section), còn ở phần này là ở mỗi chương (chapter). Cách làm cũng giống như ở phần section, khác ở chỗ bạn thay article bằng book hay report (vì câu lệnh chapter chỉ khả dụng ở loại tài liệu bookreport mà thôi) và thay section bằng chapter là xong.

Phân loại tài liệu tham khảo

Bạn muốn nhóm tài liệu tham khảo cho sách riêng một khu, cho bài báo riêng một khu chứ không muốn tất cả chúng hiển thị chung một lượt. Hãy làm như đoạn code sau

Trong trường hợp bạn muốn chia thủ công mà không muốn phụ thuộc vào các từ khoá có sẵn như book hay article thì bạn có thể dùng từ khó keyword, cách sử dụng như bên dưới đây.

  • Trong file .bib, bạn thêm dòng keywords như sau
  • Cách dùng

Chèn tài liệu tham khảo ở footnote trong beamer

Nếu bạn muốn chèn tài liệu tham khảo ngay ở footnote mỗi slide trong beamer ví dụ như hình dưới đây

Bạn có thể dùng bằng đoạn code bên dưới đây

Xem thêm Thay đổi kích thước chữ ở footnote.

Cách biên dịch

Bạn cần biên dịch theo trình tự sau trong TeXMaker

pdflatex (F6) > bibtex (F11) > pdflatex (F6) > view latex (F7)

Chúc bạn thành công. Bài viết tham khảo từ trang texblog.

Từ khoá tiếng Anh để tìm kiếm bài này : How to use biber in LaTeX? How to use biber to create bibliography in LaTeX? How to use biber to create references in LaTeX? How can I create bibliography or references in LaTeX?
Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.