Video : Khiêu vũ kiểu Toán học

Bằng việc sáng tạo dựa trên đồ thị các hàm số Toán học quen thuộc, ta có ngay vũ điệu nhảy múa theo xì tay Toán học.

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.