Khung định lý, định nghĩa, bổ đề, chứng minh đẹp trong LaTeX

Bài viết giới thiệu đến bạn một đoạn code cho phép tạo khung định lý, định nghĩa, bổ đề, chứng minh đẹp trong LaTeX. Bài viết tham khảo từ texblog nhưng chúng tôi không giải thích quá kỹ lưỡng như bài viết gốc mà chỉ chỉ cho bạn đọc cách làm nhanh nhất có thể. Nếu bạn đọc muốn biết nhiều hơn ý nghĩa của từng câu lệnh, các bạn có thể đọc bài viết gốc này (tiếng Anh).

Dưới đây là đoạn code tổng thể cho văn bản của bạn

Tùy vào mục đích sử dụng, nếu bạn cần khung Định lý, Định nghĩa, Bổ đề hay Chứng minh thì dùng ĐOẠN CODE TÙY CHỈNH tương ứng. Sau đó bạn đọc mục ĐOẠN CODE CÁCH DÙNG để sử dụng cho đúng.

Đoạn code tùy chỉnh 

Khung Định lý

Dưới đây là một số tùy chỉnh cho bạn từ đoạn code trên

  1. Thay dinhly bởi từ khóa nào mà bạn muốn (lưu ý phải ghi liền, không dấu) để sau này bạn dùng kiểu như begin{dinhly}.
  2. Thay thedinhly bởi the+từ nào mà ở trên bạn chọn, trong trường hợp này ở trên tôi dùng dinhly nên bước này tôi dùng thedinhly 
  3. Thay Định lý bởi chữ gì mà bạn muốn.
  4. Màu nền cái chữ Định lý : thay blue!20 bởi màu mà bạn muốn, ở đây !20 có nghĩa là màu blue chỉ nhợt bằng 20% màu blue thông thường.
  5. Màu cái khung bao quanh: thay blue!20 bởi màu mà bạn muốn.

Đây là kết quả

Khung định nghĩa

Lấy ý tưởng từ việc thay các từ khóa có màu ở trên, bạn có thể làm khung định nghĩa y chang vậy bằng cách thay dinhly (bởi dinhnghia), thedinhly (bởi thedinhnghia), Định lý (bởi Định nghĩa). Còn màu thì tùy chọn. Dưới đây là một đoạn code mẫu

Đây là kết quả

Khung bổ đề

Lấy ý tưởng từ việc thay các từ khóa có màu ở mục Định lý, bạn có thể làm khung định nghĩa y chang vậy bằng cách thay dinhly (bởi bode), thedinhly (bởi thebode), Định lý (bởi Bổ đề). Còn màu thì tùy chọn. Dưới đây là một đoạn code mẫu

Đây là kết quả

Khung mệnh đề

Lấy ý tưởng từ việc thay các từ khóa có màu ở mục Định lý, bạn có thể làm khung định nghĩa y chang vậy bằng cách thay dinhly (bởi menhde), thedinhly (bởi themenhde), Định lý (bởi Mệnh đề). Còn màu thì tùy chọn. Dưới đây là một đoạn code mẫu

Đây là kết quả

Khung chứng minh

Cũng lấy ý tưởng từ việc thay thế các từ khóa như ở mục Định lý, ta có đoạn code mẫu cho khung chứng minh như sau

Kết quả

Đoạn code cách dùng

Lưu ý, bạn có thể không cần điền tên của Định lý, Định nghĩa, Bổ đề hay Mệnh đề ở trong ngoặc vuông, khi ấy bạn xóa luôn cái ngoặc vuông đi. Còn cái trong ngoặc nhọn là để bạn dùng ref trỏ đến nó.

+ Khung định lý

+ Khung định nghĩa

+ Khung bổ đề

+ Khung mệnh đề

+ Khung chứng minh

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.