Làm đẹp những dòng Javascript lằng nhằng bằng trang web sau

BBạn tìm được 1 đoạn mã JS nhưng nó rất lộn xộn, thậm chí không có xuống dòng. Bạn muốn ngắt dòng hợp lý, thụt dòng hợp lý những câu lệnh để xem và chỉnh sửa cho dễ. Có một trang web sẽ giúp bạn.

Đây là những gì bạn có trước khi làm đẹp

Còn đây là sau khi làm đẹp

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.