Ẩn file và thư mục trong Linux Ubuntu mà không cần đổi tên?

BBài viết ngắn này sẽ hướng dẫn bạn đổi tên tập tin và thư mục trong Ubuntu và các hệ điều hành nền Ubuntu như Elementary OS, Linux Mint mà không cần đổi tên thư mục ấy. 

Ẩn file bằng cách đổi tên

Nếu làm theo cách thông thường, để ẩn một file hay thư mục nào đấy, bạn chỉ việc thêm dấu “.” vào trước tên của file hoặc thư mục ấy rồi refresh lại trình quản lý file là được. Ví dụ, bạn muốn ẩn thư mục tên abc thì hãy đổi tên thành .abc.

Không cần đổi tên từng file/thư mục

Nhược điểm của cách trên là bạn sẽ phải làm thủ công từng file hay thư mục một, điều này rất mệt mỏi nếu như lượng file hay thư mục lớn. Bây giờ có một cách khác nhanh hơn.

Bước 1. Xác định nơi chứa các file và thư mục mà bạn muốn ẩn.

Bước 2. Tạo một file tên là .hidden trong nơi ấy.

Bước 3. Mở file .hidden lên, trong file ấy, bạn hãy thêm tên của file hay thư mục mà bạn cần ẩn. Ví dụ, bạn cần ẩn file tên file1.text và thư mục folder1 thì hãy thêm 2 dòng sau

Bước 4.. Sau đó save file .hidden lại và refresh lại trình quản lý file để xem kết quả.

Bước 5. Kể từ bây giờ, bạn muốn ẩn thêm file hay thư mục nào thì cứ việc thêm tên của chúng vào file .hidden (mỗi file hay thư mục chiếm một hàng). Nếu muốn hiện lại thì chỉ việc xoá tên chúng đi là xong.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.