Làm sao vẽ một đoạn thẳng với độ dài cho trước trong Geo Sketchpad?

bài trước bạn đã biết cách vẽ một góc với độ dài cho trước bằng công cụ Transform. Bài này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ một đoạn thẳng với độ dài cho trước. Có 3 cách, cách cuối cùng là tối ưu nhất.

Cách 1 – Thủ công

 1. Tạo một đoạn thẳng bất kỳ.
 2. Chọn đoạn thẳng đó.
 3. Chọn Measure > Length để làm xuất hiện độ dài của đoạn thẳng được chọn.
 4. Nắm một đầu và kéo tới lui cho đến khi nào độ dài như mong muốn.

Nhược điểm của cái này là đoạn thẳng đó không cố định. Nghĩa là nếu bạn lỡ tay nhúc nhích một trong hai đầu đoạn thẳng thì đoạn thẳng sẽ thay đổi độ dài ngay lập tức! Không tốt. Hãy thử cách 2.

Cách 2 – Đoạn thẳng phụ thuộc vào hướng

 1. Tạo một điểm làm chuẩn và chọn điểm đó
 2. Transform > Translate
 3. Trong cửa sổ hiện ra, “Fixed Distance” điền vào độ dài mong muốn (tính theo cm). Còn “Fixed Angle” điền vào 0 > Nhấn Translate > Sẽ tự động tạo ra 1 điểm.
 4. Nối hai điểm đó lại là xong.

Nhược điểm của cách này là đoạn thẳng luôn luôn lúc nào cũng nằm ngang (vì ở trên mình đã chọn 0 độ, nếu chọn 90 độ thì đoạn thẳng lúc nào cũng thẳng đứng). Hay nói cách khác, đoạn thẳng của chúng ta sẽ phụ thuộc vào con số mà chúng ta nhập ở mục Fixed Angle. Điều này không tốt nếu chúng ta muốn thay đổi hướng của đoạn. Hãy thử cách cuối cùng.

Cách 3 – Đoạn thẳng bất kỳ

 1. Làm như cách 2 để ra được một đoạn thẳng nằm ngang trước, tạm gọi là đoạn AB.
 2. Bây giờ ta tạo một đường tròn với bán kính chính là độ dài đoạn trên.
  1. Chọn một điểm làm tâm đường tròn, giả sử chọn điểm A.
  2. Chọn tiếp đoạn thẳng.
  3. Chọn Construct > Circle by Center + Radius > một đường tròn được tạo ra.
 3. Tạo một điểm nằm trên đường tròn đó, giả sử điểm A’.

 4. Ẩn đường tròn đi (chuột phải vào đường tròn, chọn Hide Circle).
 5. Ẩn đoạn thẳng ở bước 1 đi, ẩn luôn cái điểm không phải là tâm đường tròn (điểm B).
 6. Nối tâm đường tròn (điểm A) và điểm mới tạo (điểm A’).
 7. Bây giờ cho dù kéo một đầu đi bất cứ đâu thì đoạn thẳng AA’ vẫn không thay đổi chiều dài.
Từ khoá tiếng Anh để tìm kiếm bài này : How do I construct a segment of fixed length?
Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.