Drop-cap trong LaTeX

Bài viết hướng dẫn bạn tạo drop cap giống như bên trong Word và trang trí nó bằng các hiệu ứng khác nhau cho đẹp. 

Cách đơn giản nhất

Tùy chỉnh mặc định để khi dùng đơn giản nhất

Trang trí chữ đầu tiên đẹp

Nếu bạn muốn ngắn gọn khi sử dụng thì dùng đoạn code sau

Kiểu chữ rừng rậm

Sẽ cập nhật thêm nhiều cách khác, ở trên bạn có thể “bắt chước” chuyển từ việc dùng thủ công sang dùng nhanh \chudau{} bằng cách thêm bớt vào dòng \newcommand, thay đổi các thuộc tính có sẵn trong đó. Math2IT sẽ có bài viết nói về việc tạo command mới này.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.