Loại bỏ khoảng trắng thừa khi biên dịch hình ảnh ra PDF

Ở rất nhiều bài trước, Math2IT hướng dẫn bạn cách vẽ hình bằng LaTeX rồi chèn vào file văn bản chính. Tuy nhiên, việc giữ nguyên file code làm cho quá trình biên dịch file chính rất chậm. Ý tưởng đưa ra là chúng ta biên dịch đoạn code hình ảnh ra một file pdf trước, sau đó chỉ cần chèn file pdf này vào file chính là xong. Khi ấy file chính sẽ không cần biên dịch đoạn code hình nữa mà chỉ chèn file .pdf vào như chèn hình bình thường thôi.

Tuy nhiên, khi bạn biên dịch đoạn hình ảnh thành file pdf (ví dụ như bài viết “Dùng Geogebra vẽ hình rồi xuất ra code LaTeX“) thì file pdf của bạn ngoài cái hình ra nó sẽ còn rất nhiều khoảng trống thừa, ví dụ như hình dưới đây.

Trong khi cái bạn muốn là hình này (loại bỏ hết các khoảng trắng thừa)

Vậy thì làm sao? Rất đơn giản, trước khi biên dịch đoạn code pstricks, bạn thêm những dòng code sau đây vào TRƯỚC \begin{document}  

Sau đó biên dịch bình thường và xem kết quả.

Lưu ý, thủ thuật trên còn cho phép bạn thu gọn bất cứ môi trường nào bạn muốn. Giả sử văn bản của bạn chỉ bao gồm như sau

Thì bạn áp dụng thủ thuật trên để co lại như sau

 

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.