Loại bỏ nhấn chuột phải đối với các Hình trong blogger

Ơbài viết này, blog đã giới thiệu với bạn cách tắt chức năng nhấn chuột phải trên TOÀN BỘ BLOG. Ở bài này, ta sẽ CHỈ TẮT ĐỐI VỚI CÁC HÌNH mà thôi, những chỗ khác thì vẫn cho nhấn chuột phải bình thường.

Bước 1. Bào vào chỉnh sửa mẫu > Tìm đến thẻ đóng </head>  và dán đoạn code sau vào TRƯỚC thẻ này

Bước 2. Save template lại và xem kết quả.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.