Maqtoob – tập hợp công cụ hữu ích do người khác giới thiệu

Trang web là tuyển chọn rất nhiều công cụ hữu ích ở tất cả các lĩnh vực về đời sống, học tập, công nghệ, giải trí được người dùng trên toàn thế giới giới thiệu và đóng góp nhận xét. Họ sẽ đề xuất một công cụ mà theo họ là tốt nhất về một mục đích nào đó hoặc họ vote cho nó, ghi cảm nhận về nó và ghi là “tôi đang dùng nó”.

Công cụ ở đây có thể là một dịch vụ web, một trang web, một phần mềm máy tính, điện thoại, một tiện ích trình duyệt,…

Bạn sẽ có cơ hội biết thêm được rất nhiều công cụ hữu ích cũng như so sánh đối chiếu giữa các công cụ có cùng chức năng như nhau.

Bạn có thể đăng ký thành viên để cùng tham gia giới thiệu và đánh giá các công cụ có sẵn. Bạn cũng có thể tự tạo cho mình một list các công cụ hữu ích nhất với bạn, viết về nó và giới thiệu nó với bạn bè năm châu. Các thao tác trên trang web này rất đơn giản, không khó để bạn có thể tự tìm tòi và đăng ký tham gia.

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.