Hiển thị công thức toán học cho website với Mathjax

Bài viết hướng dẫn bạn tích hợp MathJax vào trong web, cụ thể là với blogger cùng một số hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng. Một điểm cần lưu ý là bạn cần phải soạn thảo bằng cú pháp LaTeX các công thức toán học. MathJax chỉ là một công cụ giúp bạn chuyển đổi các câu lệnh LaTeX ấy sang công thức toán học mà thôi.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1. Vào trình chỉnh sửa HTML của trang web

Bước 2. Đặt đoạn code sau đây vào giữa hai thẻ <head> … </head> 

Bước 3. Save lại là xong.

Cách sử dụng

Hoàn toàn giống như trong LaTeX, trong LaTeX bạn gõ công thức toán học trong dấu gì thì ở trong đây hoàn toàn tương tự. Cụ thể hơn, bạn có thể đọc bài viết này (tiếng Anh).

  • Để gõ công thức trong cùng dòng với văn bản, bạn dùng $ .. $  hoặc \(...\) 
  • Để gõ công thức riêng một đoạn, bạn dùng $$...$$  hoặc \[...\]  hoặc \begin{equation} … \end{equation}  hoặc \begin{align} … \end{align} 

Sửa lỗi hiển thị

Bạn lưu ý trong đoạn code trên, có đoạn TeX-AMS-MML_SVG, ở đây SVG cuối là chỉ định MathJaX sẽ render các công thức dưới dạng ảnh SVG. Đa phần các trang web khác sẽ yêu cầu bạn dùng HTMLorMML. Tuy nhiên với cách dùng sau, không hiểu sao một số trình duyệt hiển thị không chuẩn, rất xấu, chưa kể thời gian để nó dịch khá lâu. Ví dụ như bạn sẽ thấy như hình bên dưới nếu dùng HTMLorMML,

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.