LaTeX

LaTeX 10 – Môi trường bảng (table) trong LaTeX

BBài viết sẽ hướng dẫn bạn các cách đơn giản nhất để có thể tạo một bảng (table) trong LaTeX. 

Cách nhanh nhất

  • Bạn dùng chức năng tạo bảng trong TeXMaker hoặc các trình soạn thảo TeX thông dụng đa phần đều có một mục tạo table cho bạn. Trong TexMaker bạn vào Wizard > Tabular.

  • Trang latex table cho phép bạn tạo bảng File > New table và chọn những tùy chọn mà bạn muốn rồi nhấn Generate để tạo code LaTeX.
  • Dán code LaTeX vừa tạo được vào trong bài của bạn là xong.

Môi trường bảng

Bạn muốn ở đầu tài liệu liệt kê tất cả các bảng bạn đã dùng trong tài liệu như hình dưới

thì bạn phải để cái bảng của bạn (đoạn code cái bảng đó) trong môi trường tabular như bên dưới

Giải thích đoạn code

Gọi lại danh sách bảng đó bằng dòng lệnh

Làm thủ công

Một bảng đơn giản 2 hàng 3 cột

Giải thích sơ sơ vài cái để bạn có thể tự tùy chỉnh khi cần

Làm nhiều lằn sọc đứng

Làm nhiều lằn sọc ngang

Bảng với chiều dài cố định 

Dùng gói lệnh \usepackage{array}

Kết hợp nhiều cột lại (merge cells)

Ở đây số 3 là kết hợp 3 cột lại với nhau. Bạn chỉ được dùng số cột nhỏ hơn tổng số cột của bảng (trường hợp này tổng số cột là 4)

Kết hợp nhiều hàng lại (merge cells) 

Bạn phải dùng gói lệnh \usepackage{multirow}

Số 3 là số hàng sẽ được kết hợp, 4em là độ rộng của cột. Bắt buộc phải có đủ 2 thành phần này.

Bảng dài nhiều trang giấy

Đầu tiên bạn cần dùng gói lệnh \usepackage{longtable}

Giải thích đoạn code

Sử dụng footnote trong môi trường table

Khi bạn dùng \footnote trong môi trường tabular, nó chỉ hiển thị chỉ số chứ không hiển thị chú thích bên dưới trang như bình thường. Cách khắc phục

  • footnote hoạt động tốt nếu bạn dùng gói lệnh cho bảng dài longtable.
  • Nếu bạn dùng bảng ngắn bình thường thì bạn cần dùng gói lệnh \usepackage{footnote} (để trước \begin{document} và làm như ví dụ bên dưới

Nếu bạn gặp lỗi dạng

có thể là do bạn đang dùng gói lệnh xcolor, gói lệnh này sẽ đụng chạm với gói footnote nên nó mới xuất hiện lỗi trên. Cách khắc phục là bạn để dòng xcolor trước dòng footnote là xong.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.