Một cách đơn giản giúp mã hoá các đoạn code JavaScript của bạn

Bài viết này giúp bạn bảo vệ các đoạn code của chính bạn.

Trang web này sẽ giúp bạn mã hoá các code JS của bạn theo các chuẩn Escape EncodingRot13 Encoding, Base64 Encoding. Bãn chỉ việt nhập đoạn code của mình vào ô đầu tiên, sau đó nhấn Encode. Trang web sẽ tự động xuất ra cho bạn những mã code đã được mã hoá. Bạn chỉ cần copy và sử dụng. Lưu ý : Dựa vào 3 kết quả có được. Bạn có thể “thông minh hơn” bằng cách mã hoá 3 lớp cho cùng 1 đoạn code. Từ đó đoạn code của bạn sẽ trở nên khó lường và an toàn hơn cả.

► Nếu bạn muốn mã hoá theo chuẩn Base64 Encoding thì vào trang này.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.