Nhận biết mã gặp phải đã được mã hoá dưới dạng gì

Một cách nhận biết nhỏ nhằm gợi ý cho bạn dễ dàng tìm kiếm các công cụ bẻ khoá cho các đoạn code gặp phải. Lưu ý, việc làm này có thể dẫn bạn vướng vào các vấn đề pháp lý.

Nhờ vào sự giúp đỡ của trang DDecode, Math2IT liệt kê dưới đây (có thể cập nhật thường xuyên) một số dạng cơ bản. Bạn có thể tham khảo bài viết này để biết một số trang web hỗ trợ giải mã.

► Nếu bạn gặp đoạn code kiểu như dưới đây, đó là đoạn mã phd đã được mã hoá bởi mã Hex và Octa trộn lẫn. Bạn có thể vào trang này để giải mã.

► Nếu bạn gặp đoạn code sau, nó là đoạn JavaScript đã được mã hoá để ấn đi các iframe (Escape Encoding). Bạn có thể vào trang này hoặc trang này để giải mã

► Hoặc đoạn code sau nghĩa là nhiều iframes được mã hoá thông qua chế độ document.write  (Escape Encoding).. Bạn có thể vào trang này hoặc trang này để giải mã

► Đoạn code sau là mã hoá của câu “Hello World!” theo chuẩn Root13 Encoding.

► Đoạn code sau là mã hoá của câu “Hello World!” theo chuẩn Base64 Encoding. Bạn có thể dùng trang web này để giải mã.

PhP encode – Bạn có thể xem ví dụ về 3 loại code liên quan đến phương thức này ở trang web này. Cách giải mã ở trang web này.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.