[Kỳ 3] Những hình ảnh biết nói

Tiếp tục loạt bài những hình ảnh biết nói, Math2IT gởi đến bạn những hình vẽ đầy tính thâm thúy của chúng.

Xem lại : kỳ 2 | kỳ 1

Xem tiếp : Kỳ 4.

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.