Đố vui : Làm sao thắng trò chơi rút cây?

Có một trò chơi giữa hai người, mỗi người thay phiên rút một số lượng cây theo quy định, ai là người cuối cùng phải rút thì người ấy thưa, hãy tìm cách để luôn là người chiến thắng? Xem chi tiết câu hỏi bên dưới. 

Có 25 thanh gỗ đều nhau được xếp thành hàng ngang. Hai người tham gia thi đấu sẽ lần lượt thay phiên nhau rút từ 1 hoặc 2 hoặc 3 thanh gỗ. Người này rút rồi đến người kia rút. Nếu người nào là người cuối cùng phải rút thì người ấy sẽ thua cuộc. Giả sử bạn tham gia trò chơi này, khi ấy làm cách nào để luôn có thể chiến thắng trò chơi?

Trên trang fan page của Math2IT, bạn Dương Tấn Thành đã có câu trả lời chính xác. Blog tóm tắt lại câu trả lời như sau:

Xem đáp án tham khảo

Để có thể giành chiến thắng, ta phải là người rút được cây thứ 24, tại sao vậy? Vì khi ấy đối thủ chỉ còn lại duy nhất 1 cây nên người ấy sẽ thua. Tại sao lại là cây số 24? Vì nếu là cây số 23 thì đối thủ họ sẽ rút 1, thành thử còn 1 cây là mình nên mình không thể thắng.

Theo quy tắc đó, ta phải “cố gắng” canh me sao cho mình rút được cây 24. Có 1 phương pháp.

  • Nếu bạn là người rút sau thì chắc chắn bạn sẽ thắng. Đối thủ rút x cây thì bạn cứ việc rút 4-x cây là được, nghĩa là tới lượt của bạn, số cây được rút ra luôn chia hết cho 4, do đó tới cây thứ 24 cũng chia hết cho 4.
  • Nếu bạn là người rút đầu tiên mà đối thủ của bạn biết quy tắc trên thì bạn không thể thắng được. Trong trường hợp đối thủ không biết, thì bạn cứ cố gắng đi sao cho tới lượt của mình số cây được rút ra là một số chia hết cho 4 là được.
Thẻ
Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.