Đối vui : cô gái có mấy bông hoa?

Một câu đố logic cực kỳ thú vị dành cho bạn? Chỉ bằng một câu hỏi bạn có đoán được số bông hoa của cô gái đang có? 

Một nữ sinh đang nghĩ về số bông hoa mình sẽ được tặng nhân ngày 8/3 là: 10, 15 hay 20 bông. Bạn gái cùng lớp cô ta muốn hỏi xem cô ấy nghĩ về số nào. Nữ sinh sẽ chỉ trả lời rằng: ĐÚNG, hoặc SAI, hoặc TỚ KHÔNG BIẾT. Vậy cô bạn kia phải hỏi cô gái như thế nào để biết rõ số bông hoa cô ấy đang nghĩ? Giả sử cô gái luôn trả lời chân thực theo những gì cô ấy biết, không nói dối hay lảng tránh và là một người cực giỏi Toán. Còn bạn gái kia chỉ được đặt đúng một câu hỏi.

Xem đáp án tham khảo

Câu trả lời 1

Tôi nghĩ ra 1 trong hai số 0 hoặc 5, khi ấy tổng số của tôi và bạn là một số lớn hơn 15 đúng không?

Nếu cô gái trả lời

  • SAI : thì đó là số 10 do cả 05 sau khi cộng 10 đều ra một số nhỏ hơn 15.
  • TÔI KHÔNG BIẾT : thì đó là số 15 do 0+15=15 nhưng 5+15=20>15.
  • ĐÚNG : thì đó là số 20 do cả 05 cộng với 20 đếu ra một số lớn hơn 15.

Câu trả lời 2

Tôi nghĩa ra một trong hai số 1 và 2, khi ấy số của bạn sau khi nhân với số của tôi sẽ là một số chia hết cho 4 phải không?

Nếu cô gái trả lời

  • SAI : thì đó là số 15 vì cả 1 và 2 sau khi nhân với 15 đều cho ra một số không chia hết cho 4.
  • KHÔNG BIẾT : thì đó là số 101 \times 10 = 10 \not\vdots\, 4 nhưng 2\times 10\, \vdots\, 4.
  • ĐÚNG : thì đó là số 20 vì cả 12 sau khi nhân với 20 đều ra một số chia hết cho 4.

Nếu bạn có câu trả lời khác hoặc có ý kiến gì về 2 câu trả lời trên thì cứ comment thảo luận thêm nhé.

Thẻ
Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.