Sách hay vật lý đại cương : Essentials of College Physics

Toán học và Vật Lý rất có liên quan với nhau, nhất là toán ứng dụng. Ở đây blog thấy quyển này rất hay, giúp bạn có được kiến thức nền về vật lý đại cương tốt, không quá chuyên sâu. Đặc biệt là sách trình bày rất đẹp và khoa học.

 Download sách “Essentials of College Physics

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.