Tạo form liên hệ cho blogger

BBài viết sẽ hướng dẫn bạn tạo một form liên hệ giống như form của Math2IT Math2IT. Bạn có thể xem thử bằng cách nhấn vào chữ “Hỏi Math2IT” trên thanh tiêu đề.

Bước 1. Vào Daskboard > Layout > Add a gadget > More Gadgets > Tìm đến “Contact form” và nhấ vào dấu “+” bên phải nó.

Bước 2. Tuy nhiên, sau khi tạo xong, bên thanh phải sẽ xuất hiện widget này, bạn cần ẩn nó đi bằng cách thêm các dòng lệnh sau đây vào trước ]]></b:skin> 

Bước 3. Vào Daskboard > Pages > Tạo một trang mới

Bước 4. Trong trang vừa tạo xong, chuyển qua chế độ viết HTML, dán đoạn code sau đây vào bất kể chỗ nào mà bạn muốn form nó xuất hiện. Thay Your name, Your email, Your message bằng bất cứ từ nào mà bạn muốn.

Nguồn hình ảnh : FreePik, problocktricks.

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.