Tạo menu cố định phía trên khi lăn chuột trong Blogger

BBạn thấy hiệu ứng sau khi lăng chuột xuống dưới, menu của blog vẫn ở phía trên cùng để cho bạn tiện theo dõi. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn làm được như vậy. Blog tham khảo từ hai trang xomisse.com backslash.gr

Lưu ý quan trọng

Bạn nên backup lại template của blog mình để tránh trường hợp chỉnh sửa thất bại.

Bạn chỉ làm MỘT trong hai phương pháp dưới đây tùy theo mục đích và giao diện blog của bạn:

  1. Phương pháp 1: Nếu như menu blog của bạn ở trên cùng nhất và bạn muốn nó cố định ở đó luôn, cho dù bạn có lăn chuột hay làm bất cứ thứ gì thì nó vẫn ở đó, người xem vẫn thấy nó.
  2. Phương pháp 2: Nếu như menu blog của bạn không nằm ở trên cùng nhất, trên nó vẫn còn có những thứ khác, ví dụ như blog Math2IT này của mình, trên cái menu vẫn còn tên của blog và thanh điều hướng. Bạn muốn là khi lăn chuột xuống dưới thì cái menu tự động lên sát trên cùng và dính ở đó để người xem có thể theo dõi (xem hiệu ứng của blog này).

Mình giả sử blog bạn đã có sẵn menu rồi. Trong trường hợp blog bạn chưa có menu, bạn vui lòng đọc bài viết khác để làm cách nào có thể tạo menu cho blog của mình.

Phương pháp 1

1 Vào Chỉnh sửa mẫu (Edit template)

2 Bạn cần xác định chính xác thẻ <div>  chứa toàn bộ menu của bạn. Để làm điều này bạn có thể dùng công cụ Firebug của Firefox để xác định. 

3 Đặt tất cả code liên quan đến cái menu vào giữa 2 thẻ sau đây

4 Tìm đến thẻ ]]></b:skin>  và paste đoạn code sau đây TRÊN nó

5 Save template lại và xem kết quả.

Phương pháp 2

1 Vào Chỉnh sửa mẫu (Edit template)

2 Bạn cần xác định chính xác thẻ <div>  chứa toàn bộ menu của bạn. Để làm điều này bạn có thể dùng công cụ Firebug của Firefox để xác định. 

3 Đặt tất cả code liên quan đến cái menu vào giữa 2 thẻ sau đây

4 Tìm đến thẻ ]]></b:skin>  và paste đoạn code sau đây TRÊN nó

5 Cuối cùng bạn cần tạo một script để nói cho trình duyệt biết khi nào bạn lăn chuột thì menu sẽ dính lên trên. Bạn vào Layout > Add Gadget > HTML/Javascript Gadget và dán đoạn code sau đây vào rồi nhấn Save

Ở đây blog đã tỉnh lượt một số bước và tùy chọn cho đơn giản nhất, bạn có thể xem thêm thông tin ở trang xomisse.com và trang backslash.gr.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.