Tắt gợi ý sản phẩm từ Amazon trong trình tìm kiếm Dash của Ubuntu

Đây là một tiện ích nhưng cũng đồng thời là một sự phiền phức đối với người dùng Ubuntu. Bạn có thể xem ví dụ về những gợi ý này ở hình bên dưới

Việc này rất đơn giản, mở Terminal lên, gõ dòng lệnh sau vào rồi khởi động lại máy là xong.

Nếu bạn muốn khôi phục lại những gợi ý này, cũng gõ những dòng lệnh như trên nhưng thay disabled-scopes  bởi enabled-scopes  là được.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.