Hiển thị phép tính toán học trong LaTeX giống như hồi tiểu học

Bài viết sẽ hướng dân bạn cách làm hiện ra các phép toán cộng, trừ, nhân, chia ký hiệu giống y như hồi tiểu học mình gặp. Tức là sẽ có hai hàng toán tử, một lằn gặch giữa và một hàng kết quả ở cuối. Xem thêm hình minh họa. 

Bạn dùng gói lệnh xlop, nhớ đặt trước  \begin{document} 

Cách sử dụng như các dòng code bên dưới

Chú ý là a, b phải là những con số cụ thể, nó sẽ tự tính  ra kết quả giùm cho bạn. Có thể thêm vào số thập phân nếu muốn. Code ví dụ cho hình minh họa đầu bài là

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.