Làm cho công thức toán thẳng đứng trong LaTeX

MMặc định khi gõ công thức toán học trong LaTeX, công thức ấy sẽ hiển thị ở dạng chữ “nghiêng“. Bài viết sẽ giúp bạn làm cho nó “đứng” như các chữ thông thường khác.

Để làm được điều này, bạn thêm dòng code bên dưới vào ngay sau \documentclass[] . Nếu bạn để nó xa documentclass quá, khi biên dịch bạn có thể gặp lỗi.

Vị trí bạn để dòng code trên trông tựa như bên dưới

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.