Thêm từ khóa gợi ý lúc gõ trong TeXMaker

Bài viết sẽ giúp bạn bổ sung những từ khóa gợi ý lúc gõ trong TeXMaker, nó được gọi là completions. Ví dụ bạn chỉ gõ từ dfr thì nó sẽ gợi ý cho bạn từ dfrac{}{} để bạn chọn.

Cách làm

Cách làm khá đơn giản, bạn vào User > Custumize Completion

Điền vào khung bên trái nút Add, sau đó nhấn Add. Điền thỏa thích hết những lệnh mà bạn hay dùng nhưng không có sẵn trong TeXMaker, sau đó nhấn OK là xong.

Save lại

Bạn chắc chắn không muốn mỗi lần cài lại hệ điều hành là phải nhập lại list danh sách này, hãy tiết kiệm thời gian bằng cách save lại thành một file để sau này có thể phục hồi lại.

Bạn vào Options > Settings file > Save a copy of settings file để save.

Mỗi khi muốn khôi phục, chọn Options > Settings file > Replace the settings file by a new one.

Những lệnh gợi ý

Dưới đây là những lệnh có thể bạn sẽ hay dùng nhưng không có sẵn trong TeXMaker, bạn có thể tham khảo.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.