Thay đổi nhãn bài đăng hàng loạt cho các bài viết trong Blogger

Một thủ thuật nhỏ nhưng đầy hiệu quả cho các bạn khi muốn thay đổi nhãn cho nhiều bài. Để cho tiết kiệm thời gian, blog sẽ quay video clip hướng dẫn trực tiếp cho bạn dễ hiểu.

Từ khoá tiếng Anh để tìm kiếm bài này : How to change label for many posts in blogger? How to change mass of labels in blogger? How to delete a label in blogger? How to add a new label to many posts in blogger?

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.