Thêm tiện ích Comment Gần Đây từ DisQus cho Blogger

NNếu bạn chọn nền tảng comment DisQus làm nền tảng comment mặc định cho blog của mình, bài viết sẽ hướng dẫn bạn tạo một widget trên thanh sidebar để hiển thị những comment mới nhất nhằm tăng lượng xem.

 Làm sao chèn comment Disqus vào blogger?
Làm sao hiển thị comment gần đây vào trang chủ của blog?

Cài đặt

Bạn vào trang quản lý blogger > Bố cục > nhấn vào Thêm tiện tích

Cửa sổ thêm tiện ích hiện lên > bạn chọn HTML/Javascript > Điền thông tin vào, phần Tiêu đề bạn bỏ trống. Phần Nội dung, bạn post code bên dưới vào.

Tùy chỉnh

  • Comment gần đây : bạn có thể thay bằng cụm từ nào mà bạn muốn.
  • blogmath2it : hãy điền DisQus ID của blog bạn vào đây (xem cách xác định id ở mục bên dưới)
  • 6 : đây là số comment bạn muốn hiển thị trên thanh sidebar.
  • 0 : hãy chọn 1 nếu bạn không muốn hiển thị avatar của người comment.
  • 32 : kích cỡ của avatar, tính theo px.
  • 100 : số lượng chữ trong comment được hiển thị.

Xác định DisQus ID

Vào trang DisQus > vào mục dành cho Admin

Chọn thẻ Settings > chọn tiếp trang DisQus mà bạn muốn quản lý (chú ý, nếu bạn có nhiều trang disqus cần quản lý như trong hình dưới, bạn cần chọn đúng cái mà bạn đã dùng để chèn vào trong blog của mình. Nếu bạn chỉ có 1 thì không cần quan tâm đến điều này)

Trong mục Settings, kéo xuống và bạn sẽ thấy chỗ hiển thị ID DisQus của blog mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận biết ID DisQus này ở thanh địa chỉ

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.