Tích hợp Compile FreeFem++ với Sublime Text

Nếu trong Windows, bạn có thể dùng Notepad++, trong Linux bạn có thể dùng Geany để soạn thảo và chạy mã FreeFem++ thì trong OSX, lựa chọn hoàn hảo là Sublime Text, tuy nhiên việc tích hợp nó cần chút thủ thuật sau.

Ở đây mình dùng Sublime Text 2, nếu bạn dùng phiên bản khác, mình nghĩ cũng hoàn toàn tương tự.

1 Trong SublimeText 2, đi đến Tool > Build System > New Build System > trong file được tạo ra, bạn xoá hết nội dung trong đó và paste nội dung sau vào

Lưu ý, ở các phiên bản mới của FreeFem++, ngay chỗ “path” có chút khác nhau. Trong Finder, bạn chọn Go > Go to folder rồi dán vào nội dung sau  /usr/local/ff++/ để đi đến thư mục ff++. Sau đó bạn tìm thư mục cũng là phiên bản hiện tại ở một trong hai thư mục con mpich và openmpi. Cuối cùng, đường dẫn của bạn là một trong các cái sau (bạn chỉ copy 1 dòng thôi)

Chú ý, bạn cần biết phiên bản đang dùng là gì, ở trên ví dụ là 3.41, giả sử bạn dùng phiên bản 3.42 thì thay bằng 3.42. 

2 Save lại với tên bất kỳ, ví dụ, FreeFemPP.sublime-build

4 Đi đến Build System > tick chọn FreeFemPP

5 Kể từ bây giờ, bạn có thể biên dịch code FreeFem++ với tổ hợp phím tắt ⌘ + B.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.