Tích hợp (embed) video trên Google Photos vào trong trang web cá nhân

GGoogle ngoài Youtube thì còn có Google Photos có thể cho bạn upload video và chia sẻ chúng. Tuy nhiên việc tích hợp Youtube vào trong blog hay website rất đơn giản thì Google Photos khó hơn một chút.

Xem thêm : Download tất cả hình từ Flirck và upload lên Google Photos.

1 Đầu tiên bạn cần upload video lên Google Photos bằng điện thoại hoặc bằng trang web của Google Photos.

2 Sau đó bạn vào Google Drive với cùng một tài khoản như đã đăng nhập bên Google Photos.

3 Bên cột bên trái, bạn chọn Google Photos như hình dưới. Sau đó bạn chọn video cần embed, nhấp đôi vào nó để mở nó lên.

4 Sau khi video đã mở lên, bạn chọn vào biểu tượng như trong hình dưới đây để thay đổi chế độ từ private sang public (mặc định khi post lên Google Photos thì hình ảnh và video đều để chế độ private tức chỉ có mình bạn xem được)

5 Chọn tiếp Advanced

6 Chọn Change…

7 Chọn Public

8 Sau đó nhấn chọn Save > Done.

9 Quay trở lại màng hình đang mở video, bạn chọn biểu tượng như hình dưới

10 Một tab mới hiện ra, tại đây cũng lại là video đang mở đó nhưng có thêm dấu … thẳng đứng để chọn tùy chọn Embed item… như hình dưới.

11 Sẽ hiện ra một cửa sổ chứa đoạn code embed cho bạn. Vậy là xong.

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.