Tiện ích ‘Bài viết gần đây’ (recent posts) cho Blogger

BBài viết giới thiệu đến bạn cách thức nhanh gọn để tạo một widget recent posts để hiển thị những bài viết mới nhất trên trang. Bài viết tham khảo từ trang HelpBlogger.

Bước 1. Đi vào Blogger Daskboard > Layout > Add a Gadget

Bước 2. Kéo xuống và chọn HTML/JavaScript

Bước 3. Dán đoạn code sau đây vào khung trống

Lưu ý chỉnh sửa

  • Thay YOUR-BLOG bởi link đến trang web của bạn, lưu ý rằng đường link không bao gồm dấu “/”.
  • Để tắt thanh kéo (scroll bar), xoá số 500 đi.
  • Thay số 8 bởi số bài viết mà bạn muốn hiển thị.
  • Nếu bạn chỉ muốn hiển thị tên của bài viết, đổi true thành nonepadding-top: 0px; thành 10px.
Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.