Tips: Đổi phím tắt mặc định trong Matlab

Mặc định phím tắt trong Matlab rất khác so với thói quen thông thường của chúng ta. Ở đây mình hướng dẫn với phiên bản Matlab năm 2012, tức giao diện chuơng trình là theo kiểu mới, dạng Ribbon. Nếu bạn dùng những phiên bản cũ hơn, hãy tìm đến mục Preferences, các bước tiếp sau đó cũng tuơng tự như trong bài viết này.

1 Nhấn vào biểu tượng Preferences như hình bên dưới.

2 Trong cửa sổ hiện lên, bạn chọn đến phần Keyboard > Shortcuts ở khung bên trái như hình bên dưới.

3 Tại đây, bạn sẽ thấy rất nhiều câu lệnh và các phím tắt tuơng ứng. Nếu nhìn kỹ vào từng biểu tượng bên trái của câu lệnh, bạn sẽ có 3 trường hợp:

  • Không có gì : phím tắt hiện đang ok.
  • Hình chữ i như ở trên : nhiều lệnh sử dụng chung một phím tắt nhưng chúng không xung đột và vẫn có thể dùng được.
  • Hình dấu x như bên dưới: phím tắt này được gán cho nhiều lệnh khác nhau, gây ra xung đột. Nghĩa là nếu bạn nhấn nó thì Matlab sẽ không biết nên áp dụng lệnh gì. Cách khắc phục sang bước 5.

4 Để có thể thay đổi hoặc gán phím tắt cho một lệnh, bạn nhấn vào lệnh đó hoặc bạn cũng có thể tìm lệnh bằng cách gọ vào khung có dòng chữ Search by action name or shorcuts. Sau đó ở khung Shortcut for… bạn nhấn vào shortcut có sẵn và thay đổi, nhấn dấu + nếu muốn gán thêm phím tắt cho lệnh này hoặc dấu – nếu muốn xóa đi phím tắt hiện có.

5 Để tránh xung đột, bạn cần lựa chọn cho mình một lệnh ưu tiên nhất được phép dùng phím tắt đang gây xung đột, sau đó bên trong khung All possible conflicts, bạn chọn những lệnh cũng dùng phím tắt này và chọn Unassign.

6 Cuối cùng nhất là chọn Apply > OK.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.