Video : Tôi có một con chó mang tên trầm cảm

Một video rất hay nói về chứng bệnh trầm cảm, suy nghĩ nhiều và thiếu tự tin của những người tiêu cực. Video được minh họa bởi Mathew jonstone.

Math2IT

Math2IT

Đây là tác giả chung cho các bài viết không do trực tiếp tác giả cụ thể nào của Math2IT viết. Có thể đó là các bài dịch từ các bài viết nước ngoài hoặc các bài viết thiên về kỹ thuật và thông báo.