LaTeX 9 : Môi trường liệt kê trong LaTeX

Bài này Math2IT sẽ chỉ bạn cách tạo môi trường liệt kê a,b,c,… 1,2,3… trong LaTeX cũng như các tuỳ chỉnh liên quan đến nó.

Nhập liệt kê bình thường

Liệt kê với những ký tự

 

Liệt kê với số thứ tự

Liệt kê miêu tả

Lồng các liệt kê vào nhau

Tùy chỉnh nâng cao

Thay đổi ký tự itemize

Thay đổi thủ công từng cái

Thay đổi một lần cho tất cả các chỉ mục, lưu ý chỗ i, ii, iii

Thay đổi enumerate

Có 1 cách khác nhanh gọn hơn là dùng gói lệnh enumerate.

Nếu bạn muốn in đậm chữ thì dùng

Còn nếu muốn in nghiêng thì dùng

Thay đổi thủ công từng cái (lưu ý bộ đếm không ảnh hưởng)

Thay đổi một lần cho tất cả số đếm. Có các lựa chọn như alph (a,b,c,…), Alph (A,B,C,…), arabic (1,2,3…), roman (i,ii,iii,iv,…), Roman (I,II,III,IV,…). Lưu ý là có để thêm dấu * ở cuối, bạn muốn thêm gì vào cũng được, ví dụ dưới đây tôi thêm dấu ngoặc “)”. Bạn cần dùng gói lệnh \usepackage{enumitem}

Thêm chữ vào môi trường liệt kê (bạn cần dùng gói lệnh \usepackage{enumitem})

Thay đổi bộ đếm

Tạo liệt kê dạng 1.1, 1.2, 1.1.3 (bạn cần dùng gói lệnh \usepackage{enumitem})

Thay đổi description

Làm chệch một dòng trong description (dùng hfill cùng với \)

Đổi màu cho ký tự hoặc số

Trước tiên bạn phải thêm gói lệnh sau vào trước  \begin{document} 

Nếu bạn chỉ muốn đổi màu cho một ký tự nào đó

Nếu bạn muốn đổi màu cho tất cả các item trong danh sách nhưng chỉ danh sách đó mà thôi

Nếu bạn muốn đổi màu cho tất cả các danh sách trong tài liệu? Thêm dòng sau vào trước chỗ mà bạn muốn kể từ chỗ đó, tất cả các danh sách sau nó sẽ bị đổi màu.

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.