LaTeX

LaTeX 9 : Môi trường liệt kê trong LaTeX

BBài này Math2IT sẽ chỉ bạn cách tạo môi trường liệt kê a,b,c,… 1,2,3… trong LaTeX cũng như các tuỳ chỉnh liên quan đến nó.

Nhập liệt kê bình thường

► Liệt kê với những ký tự

 

►Liệt kê với số thứ tự

►Liệt kê miêu tả

►Lồng các liệt kê vào nhau

Thay đổi ký tự itemize

► Thay đổi thủ công từng cái

► Thay đổi một lần cho tất cả các chỉ mục, lưu ý chỗ i, ii, iii

Thay đổi enumerate

► Có 1 cách khác nhanh gọn hơn là dùng gói lệnh enumerate.

► Nếu bạn muốn in đậm chữ thì dùng

► Còn nếu muốn in nghiêng thì dùng

► Thay đổi thủ công từng cái (lưu ý bộ đếm không ảnh hưởng)

► Thay đổi một lần cho tất cả số đếm. Có các lựa chọn như alph (a,b,c,…), Alph (A,B,C,…), arabic (1,2,3…), roman (i,ii,iii,iv,…), Roman (I,II,III,IV,…). Lưu ý là có để thêm dấu * ở cuối, bạn muốn thêm gì vào cũng được, ví dụ dưới đây tôi thêm dấu ngoặc “)”. Bạn cần dùng gói lệnh \usepackage{enumitem}

► Thêm chữ vào môi trường liệt kê (bạn cần dùng gói lệnh \usepackage{enumitem})

► Thay đổi bộ đếm

► Tạo liệt kê dạng 1.1, 1.2, 1.1.3 (bạn cần dùng gói lệnh \usepackage{enumitem})

Thay đổi description

► Làm chệch một dòng trong description (dùng hfill cùng với \)

Đinh Anh Thi

Đinh Anh Thi

Sáng lập Math2IT. Hiện Thi đang là nghiên cứu sinh tại Pháp về chuyên ngành Toán Ứng Dụng. Anh mong muốn tổng hợp và chia sẻ kiến thức Toán thực tế, Khoa học ứng dụng và Tin học thường thức đến tất cả mọi người dưới dạng dễ tiếp cận và tự nhiên nhất.

  • Nguyễn My

    Cảm ơn bài viết rất bổ ích của bạn!
    Mình muốn thay đổi màu sắc của các kí hiệu liệt kê thì làm như thế nào?